GDC File

? Cách mở file .GDC? Những phần mềm mở file .GDC và sửa file lỗi. Convert N/A GDC file sang định dạng khác.

.GDC File Extension

   
File name GDC File
File Type Godot Engine Compiled Script
Nhà phát triển Godot
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GDC là file gì?

GDC là Game Files - Godot Engine Compiled Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Godot.

Một tập tin GDC chứa biên soạn mã nguồn GDScript, mà là một ngôn ngữ kịch bản sử dụng để tạo và sửa đổi nội dung trong Godot Engine. Nó lưu trữ bytecode biên soạn từ một tập tin mã nguồn .GD, giúp cải thiện hiệu suất của trò chơi 2D hoặc 3D phát triển trong Godot Engine. file GDC thường được đóng gói với ZIP hoặc .PCK Godot công cụ trò chơi Gói file khi người dùng triển khai một trò chơi.

What is a GDC file?

A GDC file contains compiled GDScript source code, which is a scripting language used to create and modify content in Godot Engine. It stores bytecode compiled from a .GD source code file, which improves the performance of the 2D or 3D game developed in Godot Engine. GDC files are typically packaged with .ZIP or .PCK Godot Engine Game Pack files when a user deploys a game.

Cách mở .GDC file

Để mở file .GDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDC do người dùng đóng góp.

  • Godot Engine
  • Genero Desktop Client
  • Genero Desktop Client
  • Global Drive Control
  • Global Drive Control easy
  • Visual LOG DC
  • Visual LOG DC

Chuyển đổi file .GDC

File .GDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *