GDCB File

? Cách mở file .GDCB? Những phần mềm mở file .GDCB và sửa file lỗi. Convert N/A GDCB file sang định dạng khác.

.GDCB File Extension

   
File name GDCB File
File Type GandCrab Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GDCB là file gì?

GDCB là Encoded Files - GandCrab Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin GDCB ​​là một tập tin được mã hóa bởi virus GandCrab, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .PDF hoặc file .WMV, mã hóa với thuật toán Salsa20. file GDCB ​​trở nên phổ biến vào tháng Giêng năm 2018.

What is a GDCB file?

A GDCB file is a file encrypted by the GandCrab virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .PDF or .WMV file, encrypted with the Salsa20 algorithm. GDCB files became prevalent in January 2018.

Cách mở .GDCB file

Để mở file .GDCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDCB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GDCB

File .GDCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *