GDF File

? Cách mở file .GDF? Những phần mềm mở file .GDF và sửa file lỗi. Convert Text GDF file sang định dạng khác.

.GDF File Extension

   
File name GDF File
File Type GUESS Graph Data Format File
Nhà phát triển GUESS
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (22 Bình chọn)

File .GDF là file gì?

GDF là Data Files - GUESS Graph Data Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi GUESS.

Tập tin được sử dụng bởi GUESS (Hệ thống thăm dò Graph), một công cụ trực quan được sử dụng để hiển thị các mạng lưới và các đồ thị toán học; cửa hàng nút và dữ liệu cạnh đó bao gồm các biểu đồ và đồ thị con; được sử dụng để hình dung thăm dò trong nghiên cứu và môi trường học tập.

What is a GDF file?

File used by GUESS (Graph Exploration System), a visualization tool used for displaying networks and mathematical graphs; stores node and edge data that comprises the graph and subgraphs; used for exploratory visualization in research and academic environments.

Cách mở .GDF file

Để mở file .GDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDF do người dùng đóng góp.

  • GUESS
  • TatukGIS Viewer
  • TatukGIS Viewer
  • Gephi
  • Media Player Classic
  • Guardian Of Data
  • Guardian Of Data

Chuyển đổi file .GDF

File .GDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *