GDG File

? Cách mở file .GDG? Những phần mềm mở file .GDG và sửa file lỗi. Convert XML GDG file sang định dạng khác.

.GDG File Extension

   
File name GDG File
File Type GDevelop Project File
Nhà phát triển Florian Rival
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GDG là file gì?

GDG là Game Files - GDevelop Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Florian Rival.

tập tin Một GDG là tệp dự án được sử dụng bởi GDevelop, một chương trình mã nguồn mở được sử dụng để tạo ra trò chơi mà không cần lập trình kiến ​​thức. Nó chứa thông tin về một trò chơi như các sự kiện, các đối tượng, và hậu trường. Các tập tin cho phép bạn lưu và tiếp tục tiến bộ của bạn khi phát triển một trò chơi.

What is a GDG file?

A GDG file is a project file used by GDevelop, an open source program used to create games without programming knowledge. It contains information about a game such as events, objects, and scenes. The file allows you to save and resume your progress when developing a game.

Cách mở .GDG file

Để mở file .GDG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDG do người dùng đóng góp.

  • GDevelop
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Protel DXP
  • Protel DXP

Chuyển đổi file .GDG

File .GDG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *