GENOME File

? Cách mở file .GENOME? Những phần mềm mở file .GENOME và sửa file lỗi. Convert N/A GENOME file sang định dạng khác.

.GENOME File Extension

   
File name GENOME File
File Type Cell Lab Design File
Nhà phát triển Petter Säterskog
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GENOME là file gì?

GENOME là Game Files - Cell Lab Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Petter Säterskog.

Một tập tin genome là một thiết kế tế bào tạo ra bởi Lab thoại di động, một trò chơi Android miễn phí, nơi người chơi phải tạo ra các sinh vật có thể tồn tại môi trường đầy thử thách. Nó chứa một thiết kế cho một tế bào tùy chỉnh bởi người chơi. file genome có thể được chia sẻ với những người dùng khác, cho phép họ tải và chỉnh sửa thiết kế tế bào khác.

What is a GENOME file?

A GENOME file is a cell design created by Cell Lab, a free Android game where the player must create organisms that can survive challenging environments. It contains a design for a cell customized by the player. GENOME files can be shared with other users, which allows them to load and edit other cell designs.

Cách mở .GENOME file

Để mở file .GENOME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GENOME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GENOME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GENOME do người dùng đóng góp.

  • Petter Säterskog Cell Lab

Chuyển đổi file .GENOME

File .GENOME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *