LPMD File

? Cách mở file .LPMD? Những phần mềm mở file .LPMD và sửa file lỗi. Convert Text LPMD file sang định dạng khác.

.LPMD File Extension

   
File name LPMD File
File Type LPMD Molecular Data File
Nhà phát triển LPMD
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LPMD là file gì?

LPMD là Data Files - LPMD Molecular Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi LPMD.

Tập tin được tạo ra trong định dạng Las Palmeras Molecular Dynamics (LPMD), một định dạng tập tin được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phân tử; chứa thông tin về một hoặc cấu hình nguyên tử trở lên; sử dụng bởi các phần mềm LPMD để phân tích, chuyển đổi, và hình dung dữ liệu động lực học phân tử.

What is a LPMD file?

File created in the Las Palmeras Molecular Dynamics (LPMD) format, a file format used for storing molecular data; contains information about one or more atomic configurations; used by the LPMD software for analyzing, converting, and visualizing molecular dynamics data.

Cách mở .LPMD file

Để mở file .LPMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPMD do người dùng đóng góp.

  • LPMD

Chuyển đổi file .LPMD

File .LPMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *