LPKG File

? Cách mở file .LPKG? Những phần mềm mở file .LPKG và sửa file lỗi. Convert Zip LPKG file sang định dạng khác.

.LPKG File Extension

   
File name LPKG File
File Type 1Liferay Application
Nhà phát triển Liferay
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LPKG là file gì?

LPKG là Compressed Files - 1Liferay Application, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Liferay.

Hồ LPKG là một gói Zip nén sử dụng cho các ứng dụng triển khai (plug-in) cho người sử dụng Liferay có thể được cài đặt trên trang web của họ. Nó chứa các file .JAR tạo nên các chức năng của ứng dụng. LPKG còn cả các file lưu trữ một tập tin .properties, trong đó bao gồm thông tin về các yêu cầu ứng dụng và cài đặt.

What is a LPKG file?

An LPKG file is a Zip-compressed package used to deploy applications (plugins) to Liferay users that can be installed on their websites. It contains .JAR files that make up the functionality of the application. LPKG files also store a .PROPERTIES file, which includes information about the application and installation requirements.

Cách mở .LPKG file

Để mở file .LPKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPKG do người dùng đóng góp.

  • Liferay

Chuyển đổi file .LPKG

File .LPKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *