LWD File

? Cách mở file .LWD? Những phần mềm mở file .LWD và sửa file lỗi. Convert N/A LWD file sang định dạng khác.

.LWD File Extension

   
File name LWD File
File Type Lightworks Data File
Nhà phát triển EditShare
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .LWD là file gì?

LWD là Data Files - Lightworks Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EditShare.

Tập tin được sử dụng bởi LightWorks; video chỉnh sửa ứng dụng; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi các ứng dụng để hoạt động; bao gồm codec, hiệu ứng video, và các thông tin tài xế.

What is a LWD file?

File used by Lightworks; a video editing application; contains data that is referenced by the application in order to operate; includes codec, video effects, and driver information.

Cách mở .LWD file

Để mở file .LWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWD do người dùng đóng góp.

  • EditShare Lightworks
  • LiteWare Application
  • LiteWare Application

Chuyển đổi file .LWD

File .LWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *