LW4 File

? Cách mở file .LW4? Những phần mềm mở file .LW4 và sửa file lỗi. Convert N/A LW4 file sang định dạng khác.

.LW4 File Extension

   
File name LW4 File
File Type Lightwright File
Nhà phát triển John McKernon Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LW4 là file gì?

LW4 là Data Files - Lightwright File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi John McKernon Software.

Tài liệu tạo ra với Lightwright, một chương trình phần mềm để quản lý sân khấu giấy tờ chiếu sáng; lưu trong một định dạng đó là sự pha trộn giữa một bảng tính và cơ sở dữ liệu; có thể lưu trữ 30.000 đèn, 32.000 dimmers, 62 vũ trụ DMX, và lên đến sáu hệ thống điều khiển khác nhau.

What is a LW4 file?

Document created with Lightwright, a software program for managing theatrical lighting paperwork; saved in a format that is a cross between a spreadsheet and a database; can store 30,000 lights, 32,000 dimmers, 62 DMX universes, and up to six different control systems.

Cách mở .LW4 file

Để mở file .LW4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LW4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LW4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LW4 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Lightwright
  • Lightwright

Chuyển đổi file .LW4

File .LW4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *