LWO File

? Cách mở file .LWO? Những phần mềm mở file .LWO và sửa file lỗi. Convert Binary LWO file sang định dạng khác.

.LWO File Extension

   
File name LWO File
File Type LightWave 3D Object File
Nhà phát triển NewTek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .LWO là file gì?

LWO là 3D Image Files - LightWave 3D Object File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NewTek.

đối tượng ba chiều được tạo ra bởi LightWave 3D, một chương trình sử dụng cho mô hình 3D, hoạt hình, và cung cấp; chứa điểm, đa giác, và các bề mặt mô tả hình dạng và sự xuất hiện của đối tượng; cũng có thể chứa tham chiếu đến tập tin hình ảnh sử dụng cho kết cấu đối tượng.

What is a LWO file?

Three-dimensional object created by LightWave 3D, a program used for 3D modeling, animation, and rendering; contains points, polygons, and surfaces that describe the object's shape and appearance; may also contain references to image files used for object textures.

Cách mở .LWO file

Để mở file .LWO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWO do người dùng đóng góp.

  • Cheetah3D
  • NewTek LightWave 3D
  • NewTek LightWave 3D
  • Foundry Modo
  • Bondware Poser
  • pmG messiahStudio
  • pmG messiahStudio

Chuyển đổi file .LWO

File .LWO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *