LBS File

? Cách mở file .LBS? Những phần mềm mở file .LBS và sửa file lỗi. Convert N/A LBS file sang định dạng khác.

.LBS File Extension

   
File name LBS File
File Type Omnis Library
Nhà phát triển Raining Data
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LBS là file gì?

LBS là Developer Files - Omnis Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raining Data.

Chứa mã độc quyền được sử dụng bởi Omnis Studio, một công cụ phát triển ứng dụng nhanh (RAD) từ Data Corporation Raining; có thể được sử dụng để tạo đa tầng và ứng dụng Web dành cho Windows, Linux, và Mac OS X.

What is a LBS file?

Contains proprietary code used by Omnis Studio, a Rapid Application Development (RAD) tool from Raining Data Corporation; can be used to create multi-tier and Web applications for Windows, Linux, and Mac OS X.

Cách mở .LBS file

Để mở file .LBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBS do người dùng đóng góp.

  • Omnis Studio
  • CDM
  • CDM
  • Media Player Classic
  • TheRecipeManager
  • Lista_Script
  • Lista_Script

Chuyển đổi file .LBS

File .LBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *