LCB File

? Cách mở file .LCB? Những phần mềm mở file .LCB và sửa file lỗi. Convert Binary LCB file sang định dạng khác.

.LCB File Extension

   
File name LCB File
File Type Living Cookbook Backup File
Nhà phát triển Radium Technologies
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LCB là file gì?

LCB là Backup Files - Living Cookbook Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Radium Technologies.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Living Cookbook, một chương trình sử dụng để quản lý công thức nấu ăn sách dạy nấu ăn và lên kế hoạch cho bữa ăn; chứa công thức nấu ăn sách dạy nấu ăn, danh sách tạp hóa, lịch bữa ăn, và hàng tồn kho nhà bếp; sử dụng để sao lưu và khôi phục tất cả dữ liệu sách dạy nấu ăn.

What is a LCB file?

Backup file created by Living Cookbook, a program used for managing cookbook recipes and planning meals; contains cookbook recipes, grocery lists, meal calendars, and kitchen inventories; used to backup and restore all cookbook data.

Cách mở .LCB file

Để mở file .LCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LCB do người dùng đóng góp.

  • Radium Technologies Living Cookbook
  • Living Cookbook
  • Living Cookbook
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LCB

File .LCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *