LBX File

? Cách mở file .LBX? Những phần mềm mở file .LBX và sửa file lỗi. Convert N/A LBX file sang định dạng khác.

.LBX File Extension

   
File name LBX File
File Type FoxPro Label File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .LBX là file gì?

LBX là Data Files - FoxPro Label File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Bảng định nghĩa định nghĩa định dạng của nhãn in bằng FoxPro, một hệ thống phát triển cơ sở dữ liệu; cũng quy định cụ thể những gì ghi cơ sở dữ liệu sẽ được in như nhãn.

What is a LBX file?

Table of definitions that defines the format of labels printed in FoxPro, a database development system; also specifies what database records are to be printed as labels.

Cách mở .LBX file

Để mở file .LBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • P-touch Editor
  • P-touch Editor
  • Omnis Studio
  • Parallels Tools Center
  • CDM
  • CDM

Chuyển đổi file .LBX

File .LBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *