JC! File

? Cách mở file .JC!? Những phần mềm mở file .JC! và sửa file lỗi. Convert N/A JC! file sang định dạng khác.

.JC! File Extension

   
File name JC! File
File Type FlashGet Incomplete Download
Nhà phát triển FlashGet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .JC! là file gì?

JC! là Misc Files - FlashGet Incomplete Download, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FlashGet.

tập tin không đầy đủ tải với FlashGet, một trình quản lý download; tạo ra khi một tải bắt đầu và đóng vai trò như một giữ chỗ cho các tập tin hoàn thành; khi quá trình download kết thúc, file được lưu với phần mở rộng gốc.

What is a JC! file?

Incomplete file downloaded with FlashGet, a download manager; created when a download begins and serves as a placeholder for the completed file; when the download finished, the file is saved with the original extension.

Cách mở .JC! file

Để mở file .JC! click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JC! bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JC!

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JC! do người dùng đóng góp.

  • FlashGet
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • KMPlayer
  • GOM Player
  • FlvPlayer
  • FlvPlayer

Chuyển đổi file .JC!

File .JC! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *