ISPC File

? Cách mở file .ISPC? Những phần mềm mở file .ISPC và sửa file lỗi. Convert Binary ISPC file sang định dạng khác.

.ISPC File Extension

   
File name ISPC File
File Type Image Surfer Pro Collection File
Nhà phát triển Surfing After Dark
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ISPC là file gì?

ISPC là Data Files - Image Surfer Pro Collection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Surfing After Dark.

Tập tin được sử dụng bởi hình ảnh Surfer Pro, một trình duyệt Internet Explorer plug-in sử dụng để tùy biến việc sử dụng các trình duyệt; cửa hàng một tập hợp các URL hình ảnh cũng như thông tin mô tả về bộ sưu tập hình ảnh; có thể được chia sẻ với người dùng khác.

What is a ISPC file?

File used by Image Surfer Pro, an Internet Explorer plug-in used for customizing the use of the browser; stores a collection of image URLs as well as descriptive information about the image collection; can be shared with other users.

Cách mở .ISPC file

Để mở file .ISPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISPC do người dùng đóng góp.

  • Image Surfer Pro

Chuyển đổi file .ISPC

File .ISPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *