GEO File

? Cách mở file .GEO? Những phần mềm mở file .GEO và sửa file lỗi. Convert N/A GEO file sang định dạng khác.

.GEO File Extension

   
File name GEO File
File Type 1VRML Geography File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .GEO là file gì?

GEO là 3D Image Files - 1VRML Geography File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Ảo thế giới được tạo ra trong thực tế ảo định dạng Markup Language (VRML); chứa một cảnh ba chiều, mà người dùng có thể đi bộ qua sử dụng một giao diện máy tính; thường được dùng để mô phỏng xây dựng và cảnh quan thiết kế.

What is a GEO file?

Virtual world created in the Virtual Reality Markup Language (VRML) format; contains a three-dimensional scene, which users can walk through using a computer interface; often used for simulating building and landscape designs.

Cách mở .GEO file

Để mở file .GEO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GEO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GEO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEO do người dùng đóng góp.

  • EUKLID DynaGeo
  • Geometry Viewer
  • Geometry Viewer
  • geoviewer
  • Map Maker Pro
  • TruTops GeoViewer
  • TruTops GeoViewer

Chuyển đổi file .GEO

File .GEO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *