GEOJSON File

? Cách mở file .GEOJSON? Những phần mềm mở file .GEOJSON và sửa file lỗi. Convert Text GEOJSON file sang định dạng khác.

.GEOJSON File Extension

   
File name GEOJSON File
File Type GeoJSON File
Nhà phát triển GeoJSON
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .GEOJSON là file gì?

GEOJSON là GIS Files - GeoJSON File, dưới định dạng Text được phát triển bởi GeoJSON.

JSON tập tin được tạo ra trong định dạng GeoJSON, một định dạng được sử dụng để trao đổi dữ liệu không gian địa lý; hỗ trợ điểm, đường thẳng, đa giác, và nguyên thủy tương tự khác; sử dụng để xác định các đối tượng như đường giao thông, cơ quan của nước, các tòa nhà, và điểm đáng chú ý.

What is a GEOJSON file?

JSON file created in the GeoJSON format, a format used for geospatial data interchange; supports points, lines, polygons, and other similar primitives; used for defining objects such as roads, bodies of water, buildings, and points of interest.

Cách mở .GEOJSON file

Để mở file .GEOJSON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GEOJSON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GEOJSON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEOJSON do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • GDAL
  • GDAL
  • Safe Software FME Desktop
  • text editor

Chuyển đổi file .GEOJSON

File .GEOJSON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *