GFORM File

? Cách mở file .GFORM? Những phần mềm mở file .GFORM và sửa file lỗi. Convert Text GFORM file sang định dạng khác.

.GFORM File Extension

   
File name GFORM File
File Type Google Drive Form
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (17 Bình chọn)

File .GFORM là file gì?

GFORM là Data Files - Google Drive Form, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Mẫu hồ sơ tài liệu được sử dụng bởi Google Drive, một dịch vụ lưu trữ đám mây; liên kết đến một Form Google trực tuyến, trong đó có chứa một tập hợp các lĩnh vực đầu vào mà người dùng có thể điền vào; có thể nhấn đúp chuột để mở biểu mẫu trong Google Docs (trong trình duyệt web của người dùng).

What is a GFORM file?

Form document file used by Google Drive, a cloud storage service; links to a Google Form online, which contains a set of input fields that users can fill in; can be double-clicked to open the form in Google Docs (in the user's Web browser).

Cách mở .GFORM file

Để mở file .GFORM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFORM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFORM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFORM do người dùng đóng góp.

  • Google Drive
  • Backup and Sync
  • Backup and Sync
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GFORM

File .GFORM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *