GFP File

? Cách mở file .GFP? Những phần mềm mở file .GFP và sửa file lỗi. Convert Binary GFP file sang định dạng khác.

.GFP File Extension

   
File name GFP File
File Type GreenForce-Player Protected Media File
Nhà phát triển GreenForce-Player
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .GFP là file gì?

GFP là Video Files - GreenForce-Player Protected Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GreenForce-Player.

Âm thanh hoặc tập tin video được tạo ra bởi GreenForce-Player, một máy nghe nhạc đa phương tiện miễn phí; lưu trữ các dữ liệu đa phương tiện sử dụng một kỹ thuật bảo vệ DRM bản quyền sở hữu; bao gồm mật khẩu bảo vệ và có thể chứa siêu dữ liệu.

What is a GFP file?

Audio or video file created by GreenForce-Player, a free multimedia player; stores the multimedia data using a proprietary DRM copyright protection technique; includes password protection and may contain metadata.

Cách mở .GFP file

Để mở file .GFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFP do người dùng đóng góp.

  • GreenForce-Player
  • GreenForce-Player
  • GreenForce-Player
  • GSfx Wizard

Chuyển đổi file .GFP

File .GFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *