GFS File

? Cách mở file .GFS? Những phần mềm mở file .GFS và sửa file lỗi. Convert N/A GFS file sang định dạng khác.

.GFS File Extension

   
File name GFS File
File Type Glarysoft Split File
Nhà phát triển Glarysoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .GFS là file gì?

GFS là Data Files - Glarysoft Split File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Glarysoft.

Chia nhỏ tập tin được tạo ra bởi Glary Utilities, một tiện ích Windows cho phép bạn dọn dẹp và tổ chức máy tính của bạn; chứa một tập tin đã được chia ra để tạo ra các file nhỏ hơn cho các mục đích chuyển nhượng; mỗi tập tin là một phần nhỏ của một tổng thể; chỉ có thể được mở bằng cách tham gia nó cùng với các bộ phận khác của mình thông qua các chương trình Glary Utilities.

What is a GFS file?

Split file created by Glary Utilities, a Windows utility that enables you to clean and organize your computer; contains a file that has been split up in order to create smaller files for transfer purposes; each file is a smaller part of a whole; can only be opened by joining it together with its other parts through the Glary Utilities program.

Cách mở .GFS file

Để mở file .GFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFS do người dùng đóng góp.

  • Glarysoft Glary Utilities 5
  • GhostFill
  • GhostFill
  • Type

Chuyển đổi file .GFS

File .GFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *