GFW File

GFW là GIS Files - GIF World File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.GFW File Extension

   
File name GFW File
File Type GIF World File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GFW là file gì?

GFW là GIS Files - GIF World File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin GIS được sử dụng bởi ứng dụng GIS như ArcGIS Desktop; tiết kiệm tham chiếu địa lý thông tin cho một hình ảnh .GIF raster tương ứng; cho phép các hình ảnh GIF để được đặt trong một thế giới thực hệ tọa độ khi hiển thị và in hình ảnh.

What is a GFW file?

GIS file used by GIS application such as ArcGIS Desktop; saves georeferencing information for a corresponding .GIF raster image; allows the GIF image to be placed in a real-world coordinate system when displaying and printing the image.

Phần mềm mở file .GFW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFW do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • G/Technology Application
  • G/Technology Application

Chuyển đổi file .GFW

           

File .GFW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *