GGB File

GGB là Data Files - GeoGebra Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GeoGebra.

.GGB File Extension

   
File name GGB File
File Type GeoGebra Document
Nhà phát triển GeoGebra
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (129 Bình chọn)

File .GGB là file gì?

GGB là Data Files - GeoGebra Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GeoGebra.

tập tin dữ liệu lưu với GeoGebra, miễn phí toán đa nền tảng chương trình Thiết kế cho mục đích giáo dục; có thể chứa dữ liệu hình học, đại số, giải tích hoặc có thể được xem trong một định dạng đồ họa với GeoGebra.

What is a GGB file?

Data file saved with GeoGebra, a free multi-platform mathematics program designed for educational purposes; may contain geometry, algebra, or calculus data that can be viewed in a graphical format with GeoGebra.

Phần mềm mở file .GGB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GGB do filegi.com tổng hợp.

  • Java Platform SE
  • InstallAnywhere
  • InstallAnywhere
  • LaunchAnywhere
  • GeoGebra
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • SoftCamp Secure KeyStroke

Chuyển đổi file .GGB

           

File .GGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *