GGB File

? Cách mở file .GGB? Những phần mềm mở file .GGB và sửa file lỗi. Convert N/A GGB file sang định dạng khác.

.GGB File Extension

   
File name GGB File
File Type GeoGebra Document
Nhà phát triển GeoGebra
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (129 Bình chọn)

File .GGB là file gì?

GGB là Data Files - GeoGebra Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GeoGebra.

tập tin dữ liệu lưu với GeoGebra, miễn phí toán đa nền tảng chương trình Thiết kế cho mục đích giáo dục; có thể chứa dữ liệu hình học, đại số, giải tích hoặc có thể được xem trong một định dạng đồ họa với GeoGebra.

What is a GGB file?

Data file saved with GeoGebra, a free multi-platform mathematics program designed for educational purposes; may contain geometry, algebra, or calculus data that can be viewed in a graphical format with GeoGebra.

Cách mở .GGB file

Để mở file .GGB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GGB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GGB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GGB do người dùng đóng góp.

  • Java Platform SE
  • InstallAnywhere
  • InstallAnywhere
  • LaunchAnywhere
  • GeoGebra
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • SoftCamp Secure KeyStroke

Chuyển đổi file .GGB

File .GGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *