GGPACK File

? Cách mở file .GGPACK? Những phần mềm mở file .GGPACK và sửa file lỗi. Convert N/A GGPACK file sang định dạng khác.

.GGPACK File Extension

   
File name GGPACK File
File Type Thimbleweed Park Resource Archive
Nhà phát triển Terrible Toybox
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GGPACK là file gì?

GGPACK là Game Files - Thimbleweed Park Resource Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Terrible Toybox.

tập tin Một GGPACK là một kho lưu trữ được sử dụng bởi Thimbleweed Park, một phong cách retro point-and-click phiêu lưu trò chơi, nơi bạn điều tra một vụ giết người bí ẩn. Nó chứa nhiều file tài nguyên trò chơi, trong đó có thể bao gồm .json, .PNG, .TXT, .WAV, .ogg, .LIP, hoặc các tập tin .FNT.

What is a GGPACK file?

A GGPACK file is an archive used by Thimbleweed Park, a retro-style point-and-click adventure game where you investigate a mysterious murder. It contains multiple game resource files, which may include .JSON, .PNG, .TXT, .WAV, .OGG, .LIP, or .FNT files.

Cách mở .GGPACK file

Để mở file .GGPACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GGPACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GGPACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GGPACK do người dùng đóng góp.

  • NGGPack
  • Terrible Toybox Thimbleweed Park
  • Terrible Toybox Thimbleweed Park
  • r2-ggpack

Chuyển đổi file .GGPACK

File .GGPACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *