GGR File

? Cách mở file .GGR? Những phần mềm mở file .GGR và sửa file lỗi. Convert N/A GGR file sang định dạng khác.

.GGR File Extension

   
File name GGR File
File Type GIMP Gradient File
Nhà phát triển GIMP
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GGR là file gì?

GGR là Raster Image Files - GIMP Gradient File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GIMP.

Nộp được sử dụng bởi GIMP, một nền tảng chéo, biên tập hình ảnh nguồn mở; chứa gradient có thể được sử dụng để điền vào hình ảnh hoặc hình dạng với mức độ màu sắc khác nhau, theo quy định của mỗi gradient; nạp tự động bằng GIMP khi khởi động và không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay bởi người sử dụng.

What is a GGR file?

File used by GIMP, an cross platform, open source image editor; contains gradients that can be used to fill images or shapes with varying degrees of colors, as specified by each gradient; loaded automatically by GIMP on startup and not meant to be opened manually by the user.

Cách mở .GGR file

Để mở file .GGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GGR do người dùng đóng góp.

  • GearGarage

Chuyển đổi file .GGR

File .GGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *