GHB File

? Cách mở file .GHB? Những phần mềm mở file .GHB và sửa file lỗi. Convert Text GHB file sang định dạng khác.

.GHB File Extension

   
File name GHB File
File Type Lego Ghost Path File
Nhà phát triển High Voltage Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GHB là file gì?

GHB là Game Files - Lego Ghost Path File, dưới định dạng Text được phát triển bởi High Voltage Software.

tập tin Một GHB là một đường dẫn tập tin được tạo ra bởi con ma Lego Racers, một đoạn video trò chơi đua xe. Nó chứa các con đường của một cuộc chạy đua thời gian thử nghiệm, trong đó bao gồm các vị trí bắt đầu của tay đua và waypoints rằng tay đua sau. file GHB được tham chiếu bởi các trò chơi khi một người chơi muốn chạy đua với thời gian cuộc đua trước đó trong chế độ thời gian thử nghiệm.

What is a GHB file?

A GHB file is a ghost path file created by Lego Racers, a racing video game. It contains the path of a time trial race, which includes the starting position of the racer and the waypoints that the racer follows. GHB files are referenced by the game when a player wants to race against a previous race time in time trial mode.

Cách mở .GHB file

Để mở file .GHB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GHB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GHB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GHB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GHB

File .GHB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *