GHS File

? Cách mở file .GHS? Những phần mềm mở file .GHS và sửa file lỗi. Convert N/A GHS file sang định dạng khác.

.GHS File Extension

   
File name GHS File
File Type Norton Ghost Image Segment
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .GHS là file gì?

GHS là Backup Files - Norton Ghost Image Segment, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

Phân đoạn của một hình ảnh đĩa được tạo ra với Norton Ghost được kéo dài qua nhiều file; thường lưu với các phân đoạn tập tin GHS khác và một tập tin .GHO, trong đó có phân khúc ban đầu của hình ảnh đĩa.

What is a GHS file?

Segment of a disk image created with Norton Ghost that is spanned over several files; typically saved with other GHS file segments and a .GHO file, which contains the initial segment of the disk image.

Cách mở .GHS file

Để mở file .GHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GHS do người dùng đóng góp.

  • Symantec Ghost Solution Suite

Chuyển đổi file .GHS

File .GHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *