GJD File

? Cách mở file .GJD? Những phần mềm mở file .GJD và sửa file lỗi. Convert Binary GJD file sang định dạng khác.

.GJD File Extension

   
File name GJD File
File Type The 7th Guest Media File
Nhà phát triển Trilobyte
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .GJD là file gì?

GJD là Game Files - The 7th Guest Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Trilobyte.

Tập tin được sử dụng bởi The 7th Guest, một 3D tương tác trò chơi đố cũ được phát triển bởi Trilobyte sử dụng công cụ Groovie; có thể lưu trữ các clip phương tiện truyền thông khác nhau cho các trò chơi; kèm theo một file .RL đó quy định cụ thể định dạng của dữ liệu trong file GJD.

What is a GJD file?

File used by The 7th Guest, an older 3D interactive puzzle game developed by Trilobyte using the Groovie engine; may store various media clips for the game; accompanied by an .RL file that specifies the format of data in the GJD file.

Cách mở .GJD file

Để mở file .GJD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GJD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GJD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GJD do người dùng đóng góp.

  • The 11th Hour Toolset
  • Trilobyte The 7th Guest
  • Trilobyte The 7th Guest
  • The 7th Guest Toolset

Chuyển đổi file .GJD

File .GJD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *