GKH File

GKH là Disk Image Files - Ensoniq EPS Family Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.GKH File Extension

   
File name GKH File
File Type Ensoniq EPS Family Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GKH là file gì?

GKH là Disk Image Files - Ensoniq EPS Family Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng ảnh đĩa được sử dụng bởi tổng hợp Ensoniq, bao gồm EPS, VFX, SD, các mô hình TS, và ASR; cửa hàng bằng giọng nói và dữ liệu bài hát trên đĩa được sử dụng bởi các bộ tổng hợp

What is a GKH file?

Disk image format used by Ensoniq synthesizers, including the EPS, VFX, SD, TS, and ASR models; stores voice and song data on disks used by the synthesizers

Phần mềm mở file .GKH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GKH do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GKH

           

File .GKH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *