GKH File

? Cách mở file .GKH? Những phần mềm mở file .GKH và sửa file lỗi. Convert N/A GKH file sang định dạng khác.

.GKH File Extension

   
File name GKH File
File Type Ensoniq EPS Family Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GKH là file gì?

GKH là Disk Image Files - Ensoniq EPS Family Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng ảnh đĩa được sử dụng bởi tổng hợp Ensoniq, bao gồm EPS, VFX, SD, các mô hình TS, và ASR; cửa hàng bằng giọng nói và dữ liệu bài hát trên đĩa được sử dụng bởi các bộ tổng hợp

What is a GKH file?

Disk image format used by Ensoniq synthesizers, including the EPS, VFX, SD, TS, and ASR models; stores voice and song data on disks used by the synthesizers

Cách mở .GKH file

Để mở file .GKH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GKH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GKH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GKH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GKH

File .GKH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *