GKS File

GKS là Vector Image Files - Graphics Kernel System File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi International Organization for Standardization.

.GKS File Extension

   
File name GKS File
File Type Graphics Kernel System File
Nhà phát triển International Organization for Standardization
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GKS là file gì?

GKS là Vector Image Files - Graphics Kernel System File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi International Organization for Standardization.

định dạng tập tin đồ họa vector được định nghĩa của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn (ISO) vào năm 1977; chứa 2D hoặc 3D dữ liệu đồ họa dùng cho biểu đồ hoặc lô khác; thiết kế như một định dạng đồ họa cross-platform.

What is a GKS file?

Vector graphics file format defined by the International Organization for Standards (ISO) in 1977; contains 2D or 3D graphical data used for charts or other plots; designed as a cross-platform graphics format.

Phần mềm mở file .GKS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GKS do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Plan-View
  • Plan-View

Chuyển đổi file .GKS

           

File .GKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *