GKS File

? Cách mở file .GKS? Những phần mềm mở file .GKS và sửa file lỗi. Convert N/A GKS file sang định dạng khác.

.GKS File Extension

   
File name GKS File
File Type Graphics Kernel System File
Nhà phát triển International Organization for Standardization
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GKS là file gì?

GKS là Vector Image Files - Graphics Kernel System File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi International Organization for Standardization.

định dạng tập tin đồ họa vector được định nghĩa của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn (ISO) vào năm 1977; chứa 2D hoặc 3D dữ liệu đồ họa dùng cho biểu đồ hoặc lô khác; thiết kế như một định dạng đồ họa cross-platform.

What is a GKS file?

Vector graphics file format defined by the International Organization for Standards (ISO) in 1977; contains 2D or 3D graphical data used for charts or other plots; designed as a cross-platform graphics format.

Cách mở .GKS file

Để mở file .GKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GKS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Plan-View
  • Plan-View

Chuyển đổi file .GKS

File .GKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *