GLIF File

? Cách mở file .GLIF? Những phần mềm mở file .GLIF và sửa file lỗi. Convert XML GLIF file sang định dạng khác.

.GLIF File Extension

   
File name GLIF File
File Type Glyph Interchange Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GLIF là file gì?

GLIF là Font Files - Glyph Interchange Format File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Một tập tin GLIF là một tập tin được lưu trong định dạng Glyph Interchange (GLIF) được sử dụng để xác định những biểu tượng phông chữ. Nó chứa một glyph, bao gồm tên, phiên bản định dạng, chiều rộng hình tượng, và tọa độ điểm X & Y để xác định các phác thảo của các biểu tượng. file GLIF được lưu trong định dạng XML.

What is a GLIF file?

A GLIF file is a file saved in the Glyph Interchange Format (GLIF) used for defining font symbols. It contains a glyph, which includes the name, format version, glyph width, and the X & Y point coordinates that define the outline of the symbol. GLIF files are saved in XML format.

Cách mở .GLIF file

Để mở file .GLIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLIF do người dùng đóng góp.

  • RoboFont
  • FontForge
  • FontForge
  • Glyphs

Chuyển đổi file .GLIF

File .GLIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *