GLINK File

? Cách mở file .GLINK? Những phần mềm mở file .GLINK và sửa file lỗi. Convert Text GLINK file sang định dạng khác.

.GLINK File Extension

   
File name GLINK File
File Type Google Drive External File Shortcut
Nhà phát triển Google
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (10 Bình chọn)

File .GLINK là file gì?

GLINK là Misc Files - Google Drive External File Shortcut, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Nộp được sử dụng bởi dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive; tạo ra bởi các khách hàng máy tính để bàn của Google Drive và chứa một phím tắt vào một tập tin được liên kết với tài khoản Google Drive nhưng được lưu trữ trong một vị trí không-Google Drive đám mây; đóng vai trò như một phím tắt và mở các tập tin tham chiếu trong trình duyệt web của người dùng khi nhấp đúp.

What is a GLINK file?

File used by Google Drive cloud storage service; created by the Google Drive desktop client and contains a shortcut to a file that is linked to the Google Drive account but is stored in a non-Google Drive cloud location; acts as a shortcut and opens the referenced file in the user's Web browser when double clicked.

Cách mở .GLINK file

Để mở file .GLINK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLINK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLINK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLINK do người dùng đóng góp.

  • Google Drive
  • Backup and Sync
  • Backup and Sync
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GLINK

File .GLINK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *