GLM File

? Cách mở file .GLM? Những phần mềm mở file .GLM và sửa file lỗi. Convert N/A GLM file sang định dạng khác.

.GLM File Extension

   
File name GLM File
File Type Ghoul 2 Model File
Nhà phát triển Raven Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GLM là file gì?

GLM là 3D Image Files - Ghoul 2 Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raven Software.

mô hình tập tin được sử dụng bởi các trò chơi như Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy; biên soạn từ một tập tin .XSI; chứa dữ liệu mô hình cho saber ánh sáng và máy nghe tham chiếu bởi các tập tin trò chơi chẳng hạn như các tập tin .SAB; được sử dụng bởi với tập tin .GLA để nhân vật sinh động.

What is a GLM file?

Model file used by games such as Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy; compiled from a .XSI file; contains model data for light sabers and players referenced by game files such as the .SAB file; used by with the .GLA file to animate characters.

Cách mở .GLM file

Để mở file .GLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GLM

File .GLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *