GLO File

GLO là Data Files - RoboHelp Glossary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.GLO File Extension

   
File name GLO File
File Type RoboHelp Glossary File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GLO là file gì?

GLO là Data Files - RoboHelp Glossary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Robohelp, Windows chương trình giúp đỡ tài liệu tác giả; tiết kiệm về mặt thuật ngữ được sử dụng cho các tài liệu trợ giúp; lưu lại dưới dạng một phần của dự án Robohelp (.XPJ) và có thể được biên dịch vào các tài liệu trợ giúp chính thức.

What is a GLO file?

File created by RoboHelp, a Windows help documentation authoring program; saves glossary terms that are used for the help documentation; saved as part of the RoboHelp project (.XPJ) and can be compiled into the final help documentation.

Phần mềm mở file .GLO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLO do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe RoboHelp
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • WinEdt
  • GWv4

Chuyển đổi file .GLO

           

File .GLO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *