GLO File

? Cách mở file .GLO? Những phần mềm mở file .GLO và sửa file lỗi. Convert Text GLO file sang định dạng khác.

.GLO File Extension

   
File name GLO File
File Type RoboHelp Glossary File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GLO là file gì?

GLO là Data Files - RoboHelp Glossary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Robohelp, Windows chương trình giúp đỡ tài liệu tác giả; tiết kiệm về mặt thuật ngữ được sử dụng cho các tài liệu trợ giúp; lưu lại dưới dạng một phần của dự án Robohelp (.XPJ) và có thể được biên dịch vào các tài liệu trợ giúp chính thức.

What is a GLO file?

File created by RoboHelp, a Windows help documentation authoring program; saves glossary terms that are used for the help documentation; saved as part of the RoboHelp project (.XPJ) and can be compiled into the final help documentation.

Cách mở .GLO file

Để mở file .GLO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLO do người dùng đóng góp.

  • Adobe RoboHelp
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • WinEdt
  • GWv4

Chuyển đổi file .GLO

File .GLO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *