GLOBAL File

GLOBAL là Developer Files - Global Makefile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.GLOBAL File Extension

   
File name GLOBAL File
File Type Global Makefile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .GLOBAL là file gì?

GLOBAL là Developer Files - Global Makefile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin cấu hình xác định vị trí của file nguồn sử dụng để biên dịch một chương trình; được sử dụng bởi PHP, C / C ++, và ngôn ngữ khác; tự động hóa quá trình biên soạn và biên dịch những file mới, sửa chữa; thường được đặt tên makefile.global.

What is a GLOBAL file?

Configuration file that defines the locations of source files used to compile a program; used by PHP, C/C++, and other languages; automates the compilation process and compiles only new or modified files; commonly named makefile.global.

Phần mềm mở file .GLOBAL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLOBAL do filegi.com tổng hợp.

  • text editor

Chuyển đổi file .GLOBAL

           

File .GLOBAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *