GLOX File

? Cách mở file .GLOX? Những phần mềm mở file .GLOX và sửa file lỗi. Convert Zip GLOX file sang định dạng khác.

.GLOX File Extension

   
File name GLOX File
File Type Microsoft Office SmartArt Graphics Layout File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .GLOX là file gì?

GLOX là Vector Image Files - Microsoft Office SmartArt Graphics Layout File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một GLOX là một file đồ họa được sử dụng bởi các ứng dụng năng suất Microsoft Office cho truyền đạt thông tin và ý tưởng trong bài thuyết trình, bảng xếp hạng, và tài liệu. Nó chứa các bố trí và phong cách cho một hình ảnh và bao gồm giữ chỗ cho chèn văn bản. file GLOX sử dụng Open XML định dạng, mà là định dạng được sử dụng cho .docx, .xlsx, và các tập tin .pptx.

What is a GLOX file?

A GLOX file is a graphics file used by Microsoft Office productivity applications for conveying information and ideas in presentations, charts, and documents. It contains the layout and styles for a graphic and includes placeholders for inserting text. GLOX files use Open XML formatting, which is the same format used for .DOCX, .XLSX, and .PPTX files.

Cách mở .GLOX file

Để mở file .GLOX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLOX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLOX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLOX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019

Chuyển đổi file .GLOX

File .GLOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *