GMW File

? Cách mở file .GMW? Những phần mềm mở file .GMW và sửa file lỗi. Convert N/A GMW file sang định dạng khác.

.GMW File Extension

   
File name GMW File
File Type Global Mapper Workspace File
Nhà phát triển Blue Marble Geographics
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GMW là file gì?

GMW là Settings Files - Global Mapper Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blue Marble Geographics.

tập tin workspace tạo ra và được sử dụng bởi Global Mapper, một ứng dụng GIS; chứa thông tin về bất kỳ lớp được hiển thị trên bản đồ, cùng với các thiết lập và cấu hình áp dụng cho các lớp.

What is a GMW file?

Workspace file created and used by Global Mapper, a GIS application; contains information about any layers displayed on the map, along with settings and configuration applied to the layers.

Cách mở .GMW file

Để mở file .GMW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMW do người dùng đóng góp.

  • Blue Marble Geographics Global Mapper

Chuyển đổi file .GMW

File .GMW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *