GMV File

GMV là Game Files - Gens Game Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gens.

.GMV File Extension

   
File name GMV File
File Type Gens Game Recording
Nhà phát triển Gens
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GMV là file gì?

GMV là Game Files - Gens Game Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gens.

Trò chơi ghi âm được tạo ra với Gens, một giả lập Sega Genesis; chứa một bản thu âm của gameplay của trò chơi Genesis; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được phát lại trong giả lập Gens.

What is a GMV file?

Game recording created with Gens, a Sega Genesis emulator; contains a recording of the gameplay of a Genesis game; saved in a proprietary format that can only be played back within the Gens emulator.

Phần mềm mở file .GMV

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMV do filegi.com tổng hợp.

  • SwiftView Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GMV

           

File .GMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *