GMV File

? Cách mở file .GMV? Những phần mềm mở file .GMV và sửa file lỗi. Convert N/A GMV file sang định dạng khác.

.GMV File Extension

   
File name GMV File
File Type Gens Game Recording
Nhà phát triển Gens
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GMV là file gì?

GMV là Game Files - Gens Game Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gens.

Trò chơi ghi âm được tạo ra với Gens, một giả lập Sega Genesis; chứa một bản thu âm của gameplay của trò chơi Genesis; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được phát lại trong giả lập Gens.

What is a GMV file?

Game recording created with Gens, a Sega Genesis emulator; contains a recording of the gameplay of a Genesis game; saved in a proprietary format that can only be played back within the Gens emulator.

Cách mở .GMV file

Để mở file .GMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMV do người dùng đóng góp.

  • SwiftView Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GMV

File .GMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *