LBC File

? Cách mở file .LBC? Những phần mềm mở file .LBC và sửa file lỗi. Convert N/A LBC file sang định dạng khác.

.LBC File Extension

   
File name LBC File
File Type Cloaked Affiliate Link Builder Saved Link
Nhà phát triển Curry K. Software
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LBC là file gì?

LBC là Web Files - Cloaked Affiliate Link Builder Saved Link, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Curry K. Software.

Lưu tập tin dữ liệu liên kết được tạo ra với Cloaked Affiliate Liên kết Builder, một chương trình để tạo liên kết liên kết che giấu; chứa các thiết lập liên kết như các văn bản liên kết, URL đích, URL hiển thị, và các tiêu đề liên kết; có thể được sử dụng để tạo cả văn bản và hình ảnh liên kết.

What is a LBC file?

Saved link data file created with Cloaked Affiliate Link Builder, a program for creating cloaked affiliate links; contains link settings such as the link text, the destination URL, the display URL, and the link title; can be used for creating both text and image links.

Cách mở .LBC file

Để mở file .LBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • LimexDBBackup
  • LimexDBBackup
  • Limex DB-Backup

Chuyển đổi file .LBC

File .LBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *