GD File

? Cách mở file .GD? Những phần mềm mở file .GD và sửa file lỗi. Convert Text GD file sang định dạng khác.

.GD File Extension

   
File name GD File
File Type Godot Engine Script
Nhà phát triển Godot
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GD là file gì?

GD là Game Files - Godot Engine Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Godot.

tập tin Một GD chứa mã nguồn viết bằng GDScript, mà là một ngôn ngữ kịch bản sử dụng để tạo và sửa đổi nội dung trong Godot Engine. Nó lưu trữ mã trong một cú pháp tương tự như Python, có thể bao gồm nhận dạng, từ khóa, khai thác, các biến, hằng, chức năng, và ý kiến. file GD có thể được thực hiện trong Godot động cơ hoặc chỉnh sửa với Godot động cơ hoặc một trình soạn thảo văn bản.

What is a GD file?

A GD file contains source code written in GDScript, which is a scripting language used to create and modify content in Godot Engine. It stores code in a syntax similar to Python, which may include identifiers, keywords, operators, variables, constants, functions, and comments. GD files may be executed in Godot Engine or edited with Godot Engine or a text editor.

Cách mở .GD file

Để mở file .GD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GD do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Godot Engine
  • Godot Engine
  • Vector NTI Advance
  • Gene Designer
  • Reader
  • Reader

Chuyển đổi file .GD

File .GD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *