GD3 File

? Cách mở file .GD3? Những phần mềm mở file .GD3 và sửa file lỗi. Convert Text and Binary GD3 file sang định dạng khác.

.GD3 File Extension

   
File name GD3 File
File Type GreatFamily Genealogy Data File
Nhà phát triển GreatProgs
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GD3 là file gì?

GD3 là Data Files - GreatFamily Genealogy Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi GreatProgs.

tập tin Một GD3 là một tệp dữ liệu phả hệ được tạo ra bởi GreatProgs GreatFamily, một chương trình dùng để thiết kế và cây kỷ lục gia đình phả hệ. Nó chứa thông tin về một gia đình, trong đó bao gồm một đại diện đồ họa như thế nào mỗi người có liên quan, cùng với một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về mỗi cá nhân trong cây gia đình.

What is a GD3 file?

A GD3 file is a genealogy data file created by GreatProgs GreatFamily, a program used to design and record family tree genealogy. It contains information about a family, which includes a graphical representation of how each person is related, along with a database that stores information about each individual in the family tree.

Cách mở .GD3 file

Để mở file .GD3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GD3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GD3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GD3 do người dùng đóng góp.

  • GreatProgs GreatFamily
  • GreatFamily
  • GreatFamily
  • SpecView Ltd SV32

Chuyển đổi file .GD3

File .GD3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *