GMX File

? Cách mở file .GMX? Những phần mềm mở file .GMX và sửa file lỗi. Convert N/A GMX file sang định dạng khác.

.GMX File Extension

   
File name GMX File
File Type GameMaker File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (26 Bình chọn)

File .GMX là file gì?

GMX là Developer Files - GameMaker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YoYo Games.

hồ sơ dự án nén tạo ra bởi YoYo Games GameMaker: Studio, một ứng dụng phát triển trò chơi; chứa một dự án game; bao gồm âm thanh, kịch bản, sprite, hình nền, phòng, các đối tượng, phông chữ, shaders, và hằng số dùng để xây dựng các trò chơi.

What is a GMX file?

Compressed project file created by YoYo Games GameMaker: Studio, a game development application; contains a game project; includes sounds, scripts, sprites, backgrounds, rooms, objects, fonts, shaders, and constants used to build the game.

Cách mở .GMX file

Để mở file .GMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMX do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio

Chuyển đổi file .GMX

File .GMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *