GMZ File

? Cách mở file .GMZ? Những phần mềm mở file .GMZ và sửa file lỗi. Convert N/A GMZ file sang định dạng khác.

.GMZ File Extension

   
File name GMZ File
File Type Compressed GameMaker File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .GMZ là file gì?

GMZ là Compressed Files - Compressed GameMaker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YoYo Games.

hồ sơ dự án nén tạo ra bởi YoYo Games GameMaker: Studio, một ứng dụng phát triển trò chơi; chứa một dự án (.GMX tập tin) đã được nén để chia sẻ; bao gồm kịch bản, sprite, âm thanh, hình nền, đối tượng, phông chữ, shaders, hằng, và các phòng.

What is a GMZ file?

Compressed project file created by YoYo Games GameMaker: Studio, a game development application; contains a project (.GMX file) that has been compressed for sharing; includes scripts, sprites, sounds, backgrounds, objects, fonts, shaders, constants, and rooms.

Cách mở .GMZ file

Để mở file .GMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMZ do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio

Chuyển đổi file .GMZ

File .GMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *