GNE File

? Cách mở file .GNE? Những phần mềm mở file .GNE và sửa file lỗi. Convert N/A GNE file sang định dạng khác.

.GNE File Extension

   
File name GNE File
File Type Flickr Web Page
Nhà phát triển Ludicorp
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GNE là file gì?

GNE là Web Files - Flickr Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ludicorp.

Trang Web động từ trang web Flickr chia sẻ hình ảnh; tương tự như một trang .php hoặc ASP, nhưng viết bằng một ngôn ngữ lập trình độc quyền; ban đầu được sử dụng bởi "Game Never Ending", một trò chơi máy tính được tạo ra bởi Ludicorp.

What is a GNE file?

Dynamic Web page from the Flickr photo sharing website; similar to a .PHP or .ASP page, but written in a proprietary programming language; originally used by "Game Never Ending," a computer game created by Ludicorp.

Cách mở .GNE file

Để mở file .GNE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNE do người dùng đóng góp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .GNE

File .GNE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *