GO File

? Cách mở file .GO? Những phần mềm mở file .GO và sửa file lỗi. Convert Text GO file sang định dạng khác.

.GO File Extension

   
File name GO File
File Type Go Source Code File
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (18 Bình chọn)

File .GO là file gì?

GO là Developer Files - Go Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

mã nguồn cho một chương trình viết bằng Go, một ngôn ngữ lập trình ban đầu được phát triển bởi Google; chứa mã viết bằng định dạng văn bản đơn giản mà phải được biên dịch trước khi được chạy như một chương trình.

What is a GO file?

Source code for a program written in Go, a programming language originally developed by Google; contains code written in plain text format that must be compiled before being run as a program.

Cách mở .GO file

Để mở file .GO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GO do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate with bundle
  • LiteIDE
  • LiteIDE
  • Sublime Text with plugin
  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • Oracle NetBeans with plugin
  • Oracle NetBeans with plugin

Chuyển đổi file .GO

File .GO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *