GODOT File

? Cách mở file .GODOT? Những phần mềm mở file .GODOT và sửa file lỗi. Convert Text GODOT file sang định dạng khác.

.GODOT File Extension

   
File name GODOT File
File Type Godot Engine Project
Nhà phát triển Godot
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (5 Bình chọn)

File .GODOT là file gì?

GODOT là Settings Files - Godot Engine Project, dưới định dạng Text được phát triển bởi Godot.

tập tin Một Godot là một dự án tạo ra bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó chứa thông tin cấu hình về một dự án, trong đó bao gồm cài đặt công cụ trò chơi và cách bố trí của panes trong giao diện.

What is a GODOT file?

A GODOT file is a project created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It contains configuration information about a project, which includes game engine settings and the layout of panes in the interface.

Cách mở .GODOT file

Để mở file .GODOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GODOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GODOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GODOT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GODOT

File .GODOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *