GOFIN File

? Cách mở file .GOFIN? Những phần mềm mở file .GOFIN và sửa file lỗi. Convert N/A GOFIN file sang định dạng khác.

.GOFIN File Extension

   
File name GOFIN File
File Type DRUKI Gofin Form File
Nhà phát triển Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .GOFIN là file gì?

GOFIN là Page Layout Files - DRUKI Gofin Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

tập tin Một GOFIN chứa một hình thức tạo ra bởi DRUKI Gofin, một chương trình Ba Lan sử dụng để tạo và in hình thức pháp lý và hợp đồng. Nó lưu trữ một hình thức mà người dùng điền vào, sau đó có thể được in hoặc xuất khẩu sang các định dạng .PDF. file GOFIN được sử dụng cho các mục đích hợp pháp khác nhau, chẳng hạn như các hình thức thuế, kế toán ngân sách, sức khỏe và an toàn, và bảo vệ môi trường.

What is a GOFIN file?

A GOFIN file contains a form created by DRUKI Gofin, a Polish program used to create and print legal forms and contracts. It stores a form that a user fills out, which can then be printed or exported to the .PDF format. GOFIN files are used for various legal purposes, such as tax forms, budget accounting, health and safety, and environmental protection.

Cách mở .GOFIN file

Để mở file .GOFIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GOFIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GOFIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GOFIN do người dùng đóng góp.

  • DRUKI Gofin
  • Druki GOFIN
  • Druki GOFIN

Chuyển đổi file .GOFIN

File .GOFIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *