GOFIN File

GOFIN là Page Layout Files - DRUKI Gofin Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

.GOFIN File Extension

   
File name GOFIN File
File Type DRUKI Gofin Form File
Nhà phát triển Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .GOFIN là file gì?

GOFIN là Page Layout Files - DRUKI Gofin Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.

tập tin Một GOFIN chứa một hình thức tạo ra bởi DRUKI Gofin, một chương trình Ba Lan sử dụng để tạo và in hình thức pháp lý và hợp đồng. Nó lưu trữ một hình thức mà người dùng điền vào, sau đó có thể được in hoặc xuất khẩu sang các định dạng .PDF. file GOFIN được sử dụng cho các mục đích hợp pháp khác nhau, chẳng hạn như các hình thức thuế, kế toán ngân sách, sức khỏe và an toàn, và bảo vệ môi trường.

What is a GOFIN file?

A GOFIN file contains a form created by DRUKI Gofin, a Polish program used to create and print legal forms and contracts. It stores a form that a user fills out, which can then be printed or exported to the .PDF format. GOFIN files are used for various legal purposes, such as tax forms, budget accounting, health and safety, and environmental protection.

Phần mềm mở file .GOFIN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GOFIN do filegi.com tổng hợp.

  • DRUKI Gofin
  • Druki GOFIN
  • Druki GOFIN

Chuyển đổi file .GOFIN

           

File .GOFIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *