GOM File

GOM là Video Files - GOM Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Gretech.

.GOM File Extension

   
File name GOM File
File Type GOM Media File
Nhà phát triển Gretech
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GOM là file gì?

GOM là Video Files - GOM Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Gretech.

Tập tin được sử dụng bởi GOM Player, một chương trình phát lại âm thanh và video; có thể chứa các loại dữ liệu âm thanh hoặc video được sử dụng để phát lại trong phần mềm.

What is a GOM file?

File used by GOM Player, an audio and video playback program; may contain various kinds of audio or video data that is used for playback in the software.

Phần mềm mở file .GOM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GOM do filegi.com tổng hợp.

  • GRETECH GOM Player
  • GOM Player
  • GOM Player
  • Any Video Converter Professional
  • HakoBako Player
  • GOM Player Plus
  • GOM Player Plus

Chuyển đổi file .GOM

           

File .GOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *