GOM File

? Cách mở file .GOM? Những phần mềm mở file .GOM và sửa file lỗi. Convert Binary GOM file sang định dạng khác.

.GOM File Extension

   
File name GOM File
File Type GOM Media File
Nhà phát triển Gretech
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GOM là file gì?

GOM là Video Files - GOM Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Gretech.

Tập tin được sử dụng bởi GOM Player, một chương trình phát lại âm thanh và video; có thể chứa các loại dữ liệu âm thanh hoặc video được sử dụng để phát lại trong phần mềm.

What is a GOM file?

File used by GOM Player, an audio and video playback program; may contain various kinds of audio or video data that is used for playback in the software.

Cách mở .GOM file

Để mở file .GOM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GOM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GOM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GOM do người dùng đóng góp.

  • GRETECH GOM Player
  • GOM Player
  • GOM Player
  • Any Video Converter Professional
  • HakoBako Player
  • GOM Player Plus
  • GOM Player Plus

Chuyển đổi file .GOM

File .GOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *