GP3 File

? Cách mở file .GP3? Những phần mềm mở file .GP3 và sửa file lỗi. Convert N/A GP3 file sang định dạng khác.

.GP3 File Extension

   
File name GP3 File
File Type Guitar Pro 3 File
Nhà phát triển Arobas Music
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (21 Bình chọn)

File .GP3 là file gì?

GP3 là Data Files - Guitar Pro 3 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Arobas Music.

định dạng số điểm âm nhạc được sử dụng bởi Guitar Pro 3, một chương trình soạn nhạc cho guitar và nhạc cụ dây gảy khác; chứa tablatures cho guitar, bass, hoặc banjo; sử dụng để tạo điểm có thể được phát lại sử dụng dữ liệu MIDI hoặc in một bản sao cứng.

What is a GP3 file?

Musical score format used by Guitar Pro 3, a music composition program for guitar and other plucked string instruments; contains tablatures for guitar, bass, or banjo; used for creating scores that can be played back using MIDI data or printed to a hard copy.

Cách mở .GP3 file

Để mở file .GP3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GP3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GP3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GP3 do người dùng đóng góp.

  • TuxGuitar
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Guitar Pro
  • Guitar Pro

Chuyển đổi file .GP3

File .GP3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *