GP4 File

? Cách mở file .GP4? Những phần mềm mở file .GP4 và sửa file lỗi. Convert N/A GP4 file sang định dạng khác.

.GP4 File Extension

   
File name GP4 File
File Type 1Guitar Pro 4 Tablature
Nhà phát triển Arobas Music
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (34 Bình chọn)

File .GP4 là file gì?

GP4 là Misc Files - 1Guitar Pro 4 Tablature, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Arobas Music.

định dạng Guitar tab được sử dụng bởi Guitar Pro 4, một thành phần đàn guitar multitrack và chương trình đệm; có thể chứa guitar, bass, hoặc tab banjo; lưu dữ liệu trong một định dạng ký hiệu âm nhạc có thể được mở bằng Guitar chương trình ký hiệu đàn guitar mã nguồn mở Pro hay khác.

What is a GP4 file?

Guitar tabs format used by Guitar Pro 4, a multitrack guitar composition and accompaniment program; may contain guitar, bass, or banjo tabs; saves data in a music notation format that can be opened by Guitar Pro or other open-source guitar notation programs.

Cách mở .GP4 file

Để mở file .GP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GP4 do người dùng đóng góp.

  • TuxGuitar
  • MaxView Application
  • MaxView Application
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Summer Viewer

Chuyển đổi file .GP4

File .GP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *