GP5 File

? Cách mở file .GP5? Những phần mềm mở file .GP5 và sửa file lỗi. Convert N/A GP5 file sang định dạng khác.

.GP5 File Extension

   
File name GP5 File
File Type Guitar Pro 5 Tablature File
Nhà phát triển Arobas Music
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (79 Bình chọn)

File .GP5 là file gì?

GP5 là Audio Files - Guitar Pro 5 Tablature File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Arobas Music.

Guitar tab tập tin được tạo ra với Guitar Pro 5; có thể được sử dụng để lưu điểm số âm nhạc hoặc tác phẩm cho guitar, bass, hoặc banjo; điểm số có thể được sử dụng để phát lại âm thanh đàn guitar, nhưng file GP5 không chứa dữ liệu âm thanh thực tế.

What is a GP5 file?

Guitar tab file created with Guitar Pro 5; can be used to save musical scores or compositions for the guitar, bass, or banjo; scores can be used to play back guitar sounds, but GP5 files do not contain actual audio data.

Cách mở .GP5 file

Để mở file .GP5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GP5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GP5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GP5 do người dùng đóng góp.

  • TuxGuitar
  • Arobas Music Guitar Pro
  • Arobas Music Guitar Pro
  • Altium Designer Summer
  • HAANSOFT HWP
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Summer Viewer

Chuyển đổi file .GP5

File .GP5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *